نوشته‌ها

welding-and-its-imperfections-1uzvvlbyb5ygiv7mje4ej4cmqssmx420dwgtwjlbp544

جوش و عیوب آن

تعریف جوشکاری

جوشکاری عبارتست از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به طور عام و فولادی به طور خاص، به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار. ردپای تاریخی جوشکاری را باید در جوش سندانی دنبال کرد. در این شیوه دو قطعه فولادی گداخته شده با ضربات چکش و یا سنبه با یکدیگر یکپارچه می شدند.

در هر فرایند جوشکاری عوامل زیر مورد نیاز است:

 • منبع ایجاد گرما یا فشار (منبع ایجاد کننده گرما می تواند شعله یا منبع الکتریکی باشد)
 • فلز مادر یا فلز پایه (منظور از فلز پایه قطعات فلزی است که باید با یکدیگر یکپارچه شوند)
 • فلز پرکننده یا فلز جوش (فلز پرکننده نیز فلزیست که در فرایند جوشکاری ذوب شده و درز بین دو قطعه فلز پایه را پر می کند)

عوامل مهم در جوشکاری

در جوشکاری قوسی چهار عامل مهم وجود دارد که تاثیر زیادی بر کیفیت جوش دارند و برای اینکه جوش خوبی بدست آید، لازم است هریک از آنها با نوع کار و وسایل مورد استفاده هماهنگ شوند که این چهار عامل عبارتند از:

 • شدت جریان
 • طول قوس یا ولتاژ قوس
 • سرعت پیشروی
 • زاویه الکترود

شدت جریان قوس متناسب با قطر الکترود مصرفی روی ماشین جوشکاری میزان می شود. هرچه قطر الکترود بیشتر باشد، جریان مصرفی بیشتر است. همیشه میزان آمپری که سازنده الکترود توصیه کرده است، مورد توجه قرار گیرد.

ولتاژ قابلیت تشکیل و تداوم قوس الکتریکی را معین کرده و میزان پایداری یا دوام آن را مشخص می کند. اگر ولتاژ زیاد باشد، طول قوس بلند بوده و ممکن است موجب انحراف قوس گردد. اگر میزان ولتاژ خیلی کم باشد، طول قوس خیلی کوچک بوده و برقراری قوس بسیار مشکل است.

انواع جوش

به منظور برقراری ارتباط بین فلزهای پایه، انواع مختلفی از جوش به شرح زیر وجود دارد:

 

 

نوع جوش

تعریف

شکل شماتیک

جوش گوشه جوشی است که بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می کند جوش گوشه
جوش شیاری جوشی است که در درز بین دو قطعه رسوب می کند و در دو نوع با نفوذ کامل و با نفوذ نسبی اجرا می شود جوش شیاری
جوش انگشتانه جوشی است که درون یک سوراخ به صورت توپر داده می شود جوش انگشتانه
جوش کام جوشی است که درون یک شکاف به صورت توپر داده می شود جوش کام
جوش در حفره و شیار جوش گوشه ایست که در پیرامون یک سوراخ یا شکاف اجرا می شود

عیوب اصلی جوش

در صورتیکه روشها و فنون صحیح جوشکاری به کار گرفته نشود، ممکن است معایبی در سطح یا داخل فلز جوش به وجود آید. بعضی از این معایب رایج عبارتند از:

 • ذوب ناقص (Lack of Fusion-LOF)
 • نفوذ ناقص (Lack of Penetration-LOP)
 • تخلخل (Porosity)
 • بریدگی کناره جوش (Undercut)
 • ناخالصی های حبس شده یا آخال سرباره (Slag Inclusion)
 • سررفتن جوش روی فلز پایه یا اصطلاحا لوچه (Overlap)
 • گرده اضافی در جوش (Excess Weld)
 • لکه قوس (Arc Strike)
 • انواع ترکها (Cracks)
 • عدم پرشدگی شیار (Under fill)
 • جرقه و پاشش (Spatter)

۱- ذوب ناقص

ذوب ناقص از عدم امتزاج کامل فلزهای پایه و جوش بوجود می آید که رایجترین علل وجود این عیب تمیز نبودن سطح جوش و پوشیدگی آن با گل جوش، گرد و غبار، زنگ زدگی یا هر عاملی که مانع از امتزاج کامل این دو شود، می باشد. لازم بذکر است این عیب به علت کافی نبودن حرارت ورودی برای جوشکاری، انتخاب نادرست قطبیت جریان و گاز محافظ، طرح اتصال نامناسب، نوع یا اندازه نامناسب الکترود و تنظیم نادرست جریان و سرعت جوشکاری نیز اتفاق می افتد.

ذوب ناقص۲- نفوذ ناقص

همانطور که از نام این عیب نیز برمی آید، وقتی نفوذ جوش در درز یا شیار مورد جوشکاری از میزان طراحی شده برای آن کمتر باشد که معمولا در جوشهای شیاری نفوذی پیش می آید. نفوذ ناقص تنها در شرایطی که در طراحی اولیه در نظر گرفته شده باشد قابل پذیرش است. عمده شرایط پیش آمدن این عیب عبارتند از:

 • ضخامت پیشانی ریشه بیش از نیاز دهانه ریشه باشد
 • دهانه ریشه خیلی کوچک باشد
 • زاویه پخی شیار V شکل خیلی کوچک در نظر گرفته شده باشد
 • اندازه الکترود انتخابی خیلی بزرگ باشد
 • سرعت حرکت الکترود خیلی زیاد باشد
 • شدت جریان جوشکاری خیلی پایین تنظیم شده باشد

نفوذ ناقص۳- تخلخل

تخلخل در صورتی اتفاق می افتد که حفره های گاز در فلز جوش مذاب، حبس شده و تا زمان سرد شدن فلز از آن خارج نشوند. عمده دلایل رخ دادن این عیب در طول جوشکاری، مربوط به استفاده از طول قوسهای بسیار بلند و یا جریانهای خیلی زیاد است که به غیر از این دو مورد وجود رطوبت، وزش باد در سطح جوش و کاربرد الکترود نامرغوب از دیگر دلایل وقوع این عیب هستند. تخلخل به دو صورت پراکندگی یکنواخت در طول جوش و یا یک حفره بزرگ در ریشه جوش گوشه یا شیاری می تواند پدیدار شود.

تخلخل

از آنجایی که تخلخل سطحی تاثیر مستقیمی در کاهش مقاومت خستگی فلز جوش دارد، ایجاد حفره هایی در سطحی جوش بسیار خطرناکتر از ایجاد همان حفره ها در عمق جوش هستند.

با رعایت موارد زیر به خوبی می توان از ایجاد تخلخل در جوش جلوگیری کرد:

 • خشک کردن الکترود در خشک کن قبل از استفاده
 • تنظیم شدت جریان جوشکاری
 • تنظیم طول قوس
 • عدم جوشکاری در شرایط نامساعد آب و هوایی

 

۴- بریدگی کنار جوش

ذوب شدن شیاری فلز مبنا، در انتهای ساق جوش که به وسیله فلز جوش پر نشده را بریدگی کنار جوش می گویند. این عیب در صورت استفاده از شدت جریان زیاد یا طول قوس زیاد بوجود می آید که می تواند فلز مبنا را بسوزاند و یا تکه هایی از آن را جدا کند و باعث بوجود آمدن شیاری در جوش شود. این عیب را می توان با جوشکاری مجدد ناحیه با الکترودهای نمره پایینتر پر نمود.

بریدگی کنار جوش

این عیب در جوشهای شیاری، ممکن است هم روی سطح و هم در ریشه اتصال ایجاد شود که از علل آن می توان به تکنیک جوشکاری نامناسب، سرعت جوشکاری زیاد و استفاده از شدن جریان بیش از اندازه و طول قوس بلند اشاره کرد.

با روش مناسب جوشکاری بریدگی کنار جوش حذف می شود و نیازی به تعمیر مجدد آن نیست. بنابراین چنانچه بریدگی ایجاد شود، این سوال مطرح می شود که آیا این بریدگی مضر است و نیاز به تعمیر مجدد دارد؟

در پاسخ باید گفت:

۱- اگر بریدگی باعث تقلیل قابل توجهی در مقطع شود، مجاز نمی باشد (برای اطلاع از این مقدار باید به جداول مربوط به حدود پذیرش بازرسی چشمی مراجعه کرد)

۲- اگر نیروی مورد انتقال، عمود بر محور بریدگی باشد، آنگاه بریدگی به عنوان نقطه ضعیفی برای افزایش خستگی به حساب می آید.

 

۵- حبس سرباره یا آخال سرباره

در واقع وجود هرگونه مواد غیرفلزی جامد که در هنگام جوشکاری، بین فلز جوش یا بین فلز جوش و فلز پایه حبس شده اند را آخال سرباره می گویند. این عیب بیشتر در جوشهای با فرآیندهای قوسی دستی و یا جوشکاریهای زیرپودری اتفاق می افتد.

هنگام ذوب روکش الکترود در عملیات جوشکاری، گل جوش تشکیل می گردد که مخلوطی است از اکسید فلزات و ترکیبات دیگر است و بدلیل وزن مخصوص کمتری که نسبت به فلز مبنای مذاب دارد به سطح حوضچه مذاب جوش آمده و پس از سرد شدن، به راحتی با ضربات چکش از سطح آن کنده می شود. در صورت سرعت زیاد سرد شدن جوش، ممکن است گل جوش نتواند خود را به سطح حوضچه مذاب برساند و در آن باقی بماند. علاوه بر این، در حالتی که نیاز است که برای تامین اندازه جوش، چند پاس مختلف از جوش اجرا شود، باید توجه داشت که گل جوش پاس قبلی، قبل از اجرای پاس بعدی جوش کنده شده و سپس اقدام به جوشکاری مجدد شود که عدم توجه به این مورد یکی از شایعترین دلایل حبس سرباره در هنگام جوشکاری است.

حبس سرباره یا آخال سرباره

۶- سر رفتن جوش روی فلز پایه یا لوچه

زمانی که فلز جوش، بدون ذوب کردن کامل فلز پایه، روی آن جاری می شود لوچه یا سررفتن جوش اتفاق افتاده است که اغلب با اصطلاح شره کردن جوش شناخته می شود. این عیب با ایجاد یک شیار روی سطح قطعه باعث بوجود آمدن یک ناپیوستگی در جوش شده که بسیار خطرناک می باشد زیرا در نتیجه این شیار، تمرکز تنش در این نقطه از جوش افزایش یافته و در نهایت باعث رشد ترک در جوش می شود. علت اصلی رخ دادن این عیب، سرعت پایین در جوشکاری است. زمانیکه سرعت نوک الکترود خیلی پایین است، مقادیر زیادی از فلز جوش در حال رسوب، از لبه های نوار جوش به سمت بیرون سرریز (یا شره) می کنند و جوش کاملی بدست نمی آید. راه کار مقابله با این مشکل در جوشکاری افزایش میزان سرعت جوشکاری تا حد مورد نیاز است.

سر رفتن جوش روی فلز پایه

۷- گرده اضافی در جوش

زمانیکه فلز جوش، بیشتر از مقدار مورد نیازی که برای پر کردن اتصال لازم است در طول جوشکاری تولید شود، در سطح جوشکاری اصطلاحا گرده جوش پدید می آید که عمده ترین مشکل آن ایجاد یا احتمال ایجاد گوشه های تیز در پنجه جوش است که با افزایش ارتفاع گرده جوش نیز حساسیت بیشتری در این ناحیه بوجود می آید. معمولا گرده اضافی جوش در پاسهای مربوط به ریشه و یا پاسهای نهایی جوشکاری اتفاق می افتد.

گرده اضافی در جوش

۸- لکه قوس

لکه قوس یکی از عیوبی است که در صورت وقوع در حین جوشکاری قابل پذیرش نیست و باعث رد شدن جوشکاری می شود. به طور کلی لکه جوش در اثر روشن کردن قوس روی سطح فلز پایه و در خارج از درز اتصال به وجود می آید و باعث پدیدار شدن نقاطی در روی سطح فلز پایه می شود. این نقاط کوچک، در واقع محل ذوب و سرد شدن سریع فلز پایه هستند که موجب ایجاد ترک در آن می شوند که دلیل محکمی برای رد شدن جوش به حساب می آید.

لکه قوس

۹- ترکها در جوش

ترکها از خطرناکترین معایب در جوش هستند که ممکن است در طول جوش یا عمود بر آن اتفاق بیفتد. ترک معمولا در اثر تنشهای داخلی بوجود می آید که ممکن است در فلز پایه و یا در فلز جوش و یا حتی در حدفاصل این دو رخ می دهد.

ترک خوردگی در فلزات به سه رده اصلی تقسیم بندی می شوند که در جدول زیر آورده شده اند:

نوع ترک

خلاصه توضیحات مربوطه

نمونه ترک ایجاد شده

ترک خوردگی گرم

 

در درجه حرارت بالا و در اثر سرد شدن ناگهانی جوش، پس از رسوب جوش و شروع انجماد آن، اتفاق می افتد. اکثر ترکهای جوشکاری از این نوع هستند. این ترکها خود بر سه نوعند: ترک انجمادی، ترک ذوبی و ترک افت انعطاف پذیری ترک خوردگی گرم
 
ترک خوردگی سرد

 

ترکهایی که در دمای معمولی هوا اتفاق می افتند ترک سرد گفته می شود. ترک سرد ممکن است حتی روزها پس از علمیات جوشکاری رخ دهد که در فولاد بیشتر از انواع دیگر فلزات رخ می دهد ترک خوردگی سرد
 
ترکهای مویی

 

این نوع ترکها به قدری ریز هستند که با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیستند و برای مشاهده آنها باید حداقل تا ۱۰ برابر بزرگنمایی در هنگام بازدید از جوش داشته باشیم. ترک مویی می تواند از نوع گرم یا سرد باشد و باعث کاهش عمر مفید سازه های معمولی نمی شود

 

ترکهای ایجاد شده در جوشکاری، بسته به محل ایجاد ترک، نامگذاری جداگانه ای دارند مانند ترک پنجه، ترک فلز جوش، ترک زیر سطح جوش و … .

 

۱۰- عدم پرشدگی شیار

عدم پرشدگی شیار، زمانی در جوشکاری رخ می دهد که فلز پرکننده رسوب نسبت به شیار در حال جوشکاری کافی نباشد. به عبارت دیگر این عیب در اثر کمبود رسوب فلز جوش در مقطع در حال جوشکاری رخ می دهد.

عدم پرشدگی شیار

۱۱- جرقه و پاشش

در فرایند جوشکاری ممکن است ذراتی از فلز جوش به اطراف پراکنده شود که به آن جرقه و پاشش می گویند. این عیب از جمله عیوب سطحی جوشکاری به حساب می آید و اغلب از اهمیت و حساسیت کمی برخوردار است، بااین حال در صورتی که پاشش به صورت قطرات بزرگ اتفاق بیفتد، گرمای کافی برای ایجاد حساسیت به ترک را پیدا کرده و باید از عدم آسیب به جوش اطمینان حاصل کرد.

جرقه و پاشش

منبع: https://sakhtemanonline.com/

The-Ribbon-Church-Architecture-Review-in-Japan02

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

در کوه‌های جنگلی نزدیک شهر هیروشیما در ژاپن و جایی بالاتر از درخت‌ها، کلیسای کوچک و مدرنی بنام کلیسای روبان  قرار دارد که چشم‌انداز دریاچه، آسمان و جنگل دارد. در نگاه اول شاید به نظر برسد کلیسای روبان  در حال فروپاشی و جدایی است؛ اما آنجا در حقیقت مکانی برای پیوند و ارتباط است.

کلیسای روبان که توسط معمار ژاپنی هیروشی ناکامورا طراحی و در سال ۲۰۱۴ ساخته شده است، مخصوص برگزاری مراسم ازدواج است. طراحی خاص و خلاقانۀ آن روبان‌هایی را نشان می‌دهد که ابتدا جدا از هم هستند، سپس در هم می‌پیچند و یکی می‌شوند.

چه تعبیر زیبایی برای ازدواج.

کلیسای روبان چطور طراحی شده است؟

این عبادتگاه کوچک برای مراسم مقدس ازدواج طراحی و ساخته شده است.

زمانی که از دور به کلیسای روبان نگاه می‌کنید، ممکن است تصور کنید هر لحظه ممکن است کج شده یا فروبپاشد. اما طراحی و محاسبات سازه‌ای این ساختمان درست به اندازۀ کانسپت و حجم آن عالی و بی‌نقص انجام شده است.

زمانی که به یک ساختمان فکر می‌کنیم معمولا دیوارها، پنجره‌ها و سقف آن را تصور می‌کنیم که هر کدام به صورت مجزا کار شده‌اند. اما در کلیسای روبان این تصورات سنتی به هم می‌ریزد. در این ساختمان پلکانی که شبیه روبان طراحی شده، می‌پیچد و بالا می‌رود و نقش دیوارها و در انتها سقف را هم بازی می‌کند. فاصلۀ بین این پلکان با شیشه‌های بسیار مقاوم و با کیفیت پر شده است.

سالن این کلیسا به واسطۀ دیوارهای شیشه‌ای بسیار پر نور و روشن است و چشم‌ انداز دریاچه و درختان نیز فضای آن را بسیار رویایی و رومانتیک می‌کند. محراب کلیسا همان‌جا که مراسم عقد برگزار می‌شود درست رو به دریاست و در برابر آن برای ۸۰ مهمان صندلی چیده شده است.

 

بررسی معماری کلیسای روبان در ژاپن

 

مراسم ازدواج در کلیسای روبان چطور برگزار می‌شود؟

کلیسای روبان به نسبت بسیاری از کلیساهای دیگر، فضای کوچکتری دارد. به همین دلیل اغلب مهمانان دوستان و اقوام نزدیک عروس و داماد هستند. محل قرارگیری ساختمان و جنگلی که آن را احاطه کرده است هم به صمیمیت و حفظ فضای خصوصی مراسم کمک می‌کند.

روبان‌هایی که دیوارۀ این کلیسا را شکل می‌دهند از همکف شروع شده و به صورت مجزا دور ساختمان پیچیده و بالا می‌روند؛ اما در بالاترین قسمت و در ارتفاع ۱۵ متری به هم رسیده و یکی می‌شوند.

این روبان‌ها فقط برای نما طراحی نشده‌اند. هر کدام در حقیقت یک پلکان است که به سمت سقف کلیسا بالا می‌رود. پس از ادای سوگند ازدواج، عروس و داماد هر کدام از یکی از این پلکان بالا می‌روند و در انتها به یکدیگر می‌رسند. آنجا و در بلندترین نقطۀ ساختمان و رو در رو با دریا، آسمان و کوه‌ها برای زندگی مشترکی که در پیش دارند دعا می‌کنند و برکت می‌طلبند.

این مراسم که جزئی از آئین ازدواج در کلیسای روبان است نشان می‌دهد دو نفر که تا این لحظه زندگی و مسیرهای جداگانه داشتند، در نقطه‌ای به هم رسیده و باقی عمر خود را به دیگری پیوند می‌زنند.

متریال به کار رفته در نمای این کلیسا چیست؟

نمای خارجی ساختمان با پانل‌های چوبی مقاوم پوشانده شده است. این پانل‌ها رنگ سفید دارند که نشانۀ پاکی و جاودانگی عشق است. متریال به کار رفتۀ دیگر آلیاژ تیتانیوم روی است که در برابر نسیم شور دریا مقاومت خوبی دارد. این آلیاژ همچنین انعطاف لازم را برای به کار رفتن در این پروژۀ خاص داشته است.

این کلیسا به چه سبکی طراحی شده است؟

طراحی نما و کل فضای این کلیسا به سبک مینیمالیستی بوده است. به همین دلیل در آن متریال، رنگ یا المان اضافه‌ای مشاهده نمی‌کنیم. در این سبک معماری، فرم کلی ساختمان معرف هویت آن است و زیبایی آن در سادگی قرار گرفته است.

این کلیسای دنج و کوچک از سال ۲۰۱۴ تا امروز محل برگزاری ازدواج افرادی بوده است که آن را زیباترین و رومانتیک‌ترین مکان توصیف کرده‌اند.

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Ceramic-houses-in-Colombia-6

بررسی معماری خانه سرامیک در کلمبیا

 

بررسی معماری خانه سرامیک در کلمبیا

 

اوکتاویا مندوزا، معماری است که ۱۸ سال پیش پرژه­ای را با عنوان پروژه برای زندگی آغاز کرد و در نهایت یک شگفتی به وجود آورد. این معمار خلاق تنها با خاک رس خانه­ای با مساحت ۵۴۰۰ متر مربع ساخت که بزرگترین قطعه سفالی جهان نام گرفت. ایده مندوزا پیامی برای جهانیان داشت و آن این بود که فقط با استفاده از منابع طبیعی، می­توان شاهکارهای معماری بسیار مقرون به صرفه و کاملا قابل استفاده ایجاد کرد.

این خانه سرامیکی که ظاهر بیرونی آن شباهت زیادی به تپه بزرگی از خاک رس دارد، در ویلای دلاواوا، واقع در یک روستای استعماری در کشور کلمبیا ساخته شده است. هر چند که این خانه دارای نام­های مختلفی همانند Casa Terracota یا Casa Barro می باشد، اما مردم محلی آن منطقه ترجیح می­دهند با نام Casa de filntstone از این بنا یاد کنند.

 

 

ویژگی های منحصر بفرد خانه Casa de filntstone

این خانه بزرگ که از دور همانند کلبه ­ای کوچک به نظر می رسد، در منطقه ای کوهستانی واقع شده و اطراف آن پر از زمین های کشاورزی می باشد. با توجه به اینکه این خانه کاملا از مواد طبیعی ساخته شده است نه تنها طبیعت زیبای منطقه را به هم نزده، بلکه به این طبیعت بکر و زیبا جلوه خاصی نیز بخشیده است.

اگر در داخل این خانه کمی بگردید، پیوستگی دیوارهای آن نظر شما را به خود جلب خواهد کرد. تمامی اجزای آشپزخانه کاربردی این خانه، مانند اجاق گاز، طاقچه ­ها، میز و صندلی و … مثل  بقیه قسمت­ های خانه از خاک رس ساخته شده است. حتی مبلمان این خانه نیز از خاک رس ساخته شده­اند. کاشی­ های معرق رنگارنگ به کار رفته در آشپزخانه و دستشویی این خانه نیز، جلوه خاصی به آن بخشیده است.

 

 

درست است که این خانه همانند خانه انسان­ های اولیه از مواد کاملا طبیعی ساخته شده است، اما از تکنولوژی­های روز دنیا نیز بهره می­برد. مثلا برای تامین آب داغ و گرمای این خانه از پنل­های خورشیدی استفاده می شود. در ساختار خانه هرکجا که لازم بوده به همراه خاک رس از فلز هم استفاده شده است. به جرات می­توان گفت شیشه و برق تنها عناصر مصنوعی بکار رفته در این خانه جالب می­باشد.

 

 

همراه با اوکتاویا مندوزا

اوکتاویا مندوزا، معماری که بیشتر عمر خود را صرف ساخت خانه­ها، مجتمع­ های تجاری وکلیسا­ها کرده است، یک فعال محیط زیست نیز می باشد. به گفته وی در تمام مناطق بیابانی کره زمین، به خاطر وجود خاک ایده­آل امکان ساخت چنین خانه­ هایی وجود دارد. و این بدین معناست که میلیون­ها نفر در سراسر کره زمین می­توانند صاحب خانه شوند. مندوزا درباره پیدایش این پروژه، در وبسایت خود به این صورت توضیح می دهد.

” زمانی که یک پسر جوان بودم دیدم که چگونه هنرمندان، معماران و صنعتگران، خاک را به سیستم­ های ساختمانی مختلف تبدیل می­کنند. چند سال بعد زمانی که من از دانشگاه Universidad در بوگوتا فارغ التحصیل شدم، متوجه شدم که چگونه شهرها و ساختمان­ ها از میلیون ها آجر پخته شده ساخته می شوند. حتی متوجه شدم که چگونه شکل و خواص مواد، ساختارهای خانه­ ها و مجتمع­ های مسکونی را محدود می کند.

چندین سال تامل درباره این پدیده، باعث شد نتیجه بگیرم که باید متدهای دیگری در ارتباط با بناها و مواد سازنده آن­ها وجود داشته باشد. همین نتیجه گیری باعث شد تصمیم بگیرم تغییری در شیوه استفاده از تمام تکنیک­ هایی که آموخته­ بودم ایجاد کنم. بنابراین تصمیم گرفتم که از خاک طبیعی به عنوان مواد اصلی در بنای ساختمان استفاده کنم.”

 

   

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Casa-Mila--1u7z4yfunagnkb3fimrp8lm35e9zkgvna48xkqhgoqtg

کاسا میلا Casa Mila در بارسلون

کاسا میلا

اختصاصی ساختمان آنلاین: کاسا میلا یا تپۀ سنگی بارسلون، یکی از شاهکارهای معمار بزرگ آنتونی گائودی است. گائودی سفارش این خانه را زمانی دریافت کرد که کار Casa Batllo را به انجام رسانده و با تحسین بسیاری مواجه شده بود.

کاسا میلا در حقیقت یک ساختمان مسکونی است که بیش از ۱۰۰ سال پیش به سفارش پیر میلا و همسرش رزر سگیمون ساخته شد. این ساختمان بزرگ امروزه و پس از ساخت‌وساز خانه‌هایی با سبک‌های نوین، هنوز هم طراحی عجیب و جالب توجهی دارد که هر سال هزاران گردشگر داخلی و خارجی را مجذوب خود می‌کند.

پیشینۀ کاسا میلا

رزر سگیمون که پس از فوت همسر اولش ثروت زیادی به دست آورده بود، در سال ۱۹۰۵ یک خانه با باغ اطرافش را با مساحت حدودی ۲۰۰۰ متر مربع خریداری کرد. سپس همسر او از گائودی خواست در محل آن خانه ساختمانی طراحی کند که خانوادۀ آن‌ها در طبقۀ همکف ساکن شده و باقی طبقات را اجاره دهند.

عملیات ساخت کاسا میلا در فوریۀ سال ۱۹۰۶ آغاز شد و در دسامبر ۱۹۱۰ به اتمام رسید. گائودی تصمیم گرفت برای اجرای آن‌چه در ذهن داشت ساختمان قدیمی را کاملا تخریب کند؛ در حالی که اکثر معماران در آن زمان معمولا ایده‌های خود را با بازسازی ساختمان موجود عملی می‌کردند.

کاسا میلا از هیچ‌کدام از قوانین و اصول معماری آن زمان پیروی نمی‌کرد، به همین دلیل طراح و سازندۀ آن با موج انتقادها و مخالفت‌های بسیاری روبرو شد. مردم به نشانۀ اعتراض و تمسخر نام La Pedrera را روی آن گذاشتند که به معنی «تپۀ سنگی» است. این ساختمان هنوز هم با این اسم شناخته می‌شود.

 

 

ویژگی‌های طراحی و معماری کاسا میلا چیست؟

کاسا میلا مانند باقی آثار گائودی در سبک هنر نو Art Nouvea طراحی و ساخته شده است.

گائودی یک کاتولیک بسیار معتقد بود و عشق و ایمان خود را به مذهب و مریم مقدس با نمادها و مجسمه‌هایی که در گوشه و کنار آثارش جای می‌داد، به نمایش می‌گذاشت. کاسا میلا هم در این بین مستثنی نبود.

این ساختمان در حقیقت از دو قسمت مجزا تشکیل شده است که هر کدام ورودی و حیاط مختص به خود را دارند. البته این دو قسمت توسط طبقۀ همکف، سقف و نمای سنگی خارجی به هم متصل شده‌اند و به همین دلیل ساختمان از دید عابران، یک‌پارچه به نظر می‌رسد.

گائودی در طراحی این ساختمان به معماری ارگانیک نزدیک شده است. او تلاش کرده متریال و مصالح به همان شکل خام و طبیعی به کار برده شوند و برای نمای ساختمان از حداقل رنگ بهره برده است.

الهام‌گیری از طبیعت و وفاداری به احجام ارگانیک فقط به نمای بیرونی کاسا میلا محدود نمی‌شود. گائودی برای طراحی فضاهای داخلی، نورگیرها، پلکان و … نیز از خطوط منحنی و نرم استفاده کرده است. در تمام فضای این ساختمان تقریبا هیچ زاویۀ قائمه و راستی دیده نمی‌شود.

کاسا میلا بام تماشایی و منحصربه‌فردی دارد. در بام این ساختمان مثل هر خانۀ دیگری شاهد دودکش‌ها هستیم، اما طراحی و جاگیری آن‌ها بسیار جالب است. در حقیقت زمانی که روی بام این ساختمان قدم می‌زنید، گویا در سیارۀ دیگری هستید!

حقیقت جالب دیگری که در مورد  این ساختمان وجود دارد این است که گائودی فقط برای طبقات زوج آسانسور گذاشته است. او معتقد بود افراد ساکن در آپارتمان‌های کاسا میلا باید حداقل هنگام عبور و مرور در راهروها و راه‌پله‌ها با هم برخورد داشته و آشنا شوند.

برای آن‌که مشکل نورگیری سرسرای بزرگ و وسیع حل شود، گائودی فضایی مانند حیاط مرکزی برای این ساختمان قرار داده است.

به طور کلی می‌توان کاسا میلا را یکی از عجیب‌ترین ساختمان‌های به جا مانده از قرن بیستم و حتی قرن حاضر دانست که بازدید از آن تجربۀ بسیار به یاد ماندنی و خاصی خواهد بود.

 

 

کاربرد امروزی این ساختمان چیست؟

کاسا میلا در سال ۱۹۸۴ در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار گرفته است و در سال‌های اخیر پذیرای نمایشگاه‌ها و رویدادهای هنری بوده است. البته خود ساختمان هم به عنوان یک موزۀ معماری پذیرای بازدیدکنندگان است.

گردشگران می‌توانند از طبقۀ همکف، بام و بخش زیرشیروانی این ساختمان دیدن کنند و تخمین زده شده که تور کامل معرفی کاسا میلا، حدود دو ساعت طول می‌کشد.

افراد هنگام بازدید از طبقۀ همکف با دکوراسیون داخلی مرسوم در اوایل قرن بیستم آشنا می‌شوند، هرچند نمای بیرونی و فضای داخلی کاسا میلا با استانداردهای هیچ دوره‌ای تطابق کامل ندارد. در قسمت زیرشیروانی هم با ستون‌ها و آرک‌هایی روبرو می‌شوند که شبیه دنده‌های یک جانور عظیم است و جو اسرارآمیزی ایجاد می‌کند. در همین طبقه موزه‌ای برای معرفی آنتونی گائودی، زندگی‌نامه و آثارش به صورت دائمی برپاست.

اگر بازدیدکنندگان بلیت ورودی ساختمان را به صورت آنلاین تهیه کنند، از تخفیف برخوردار شده و دیگر لازم نیست مدت طوانی در صف باجۀ فروش بلیت منتظر بمانند.

تجربۀ قدم زدن در چنین بنای منحصربه‌فردی و تماشای المان‌های معماری خاص آن، چیزی است که تقریبا تمام افراد را مجذوب و علاقمند می‌کند.

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

po

سفری مجازی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

 

سفری مجازی به مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن

 

 

مرکز ملی هنرهای نمایشی پکن موسوم به (NCPA) دارای معماری منحصر به فردی است که قطعا نظر مراجعه‌کنندگان را به خود جلب می‌کند. ساخت این مرکز در دسامبر سال  ۲۰۰۱ آغاز شد و کنسرت افتتاحیه آن در دسامبر ۲۰۰۷ اجرا شد.

این مرکز که طراحی آن را معمار فرانسوی به نام پل آندریو (Paul Andreu) بر عهده داشت، دارای یک گنبد بیضوی شکل مسطح از جنس تیتانیوم و شیشه است که توسط یک دریاچه مصنوعی به مساحت تقریبی ۱۲۰۰۰ متر مربع احاطه شده است.

سه سالن بزرگ و مجزای این مرکز هنری، ظرفیتی بالغ بر ۵۴۵۲ نفر دارد. طراحی منحصر به فرد و خاص این پروژه تداعی کننده یک تخم‌مرغ غول‌پیکر و یا یک قطره آب برای بازدیدکنندگان  است که بر روی آب شناور است. این به‌عنوان یک ویژگی نمادین طراحی شده است تا افراد بتوانند بلافاصله آن را تشخیص دهند.

جالب است بدانید؛  «giant egg» نام مستعار مرکز ملی هنرهای نمایشی است و دلیل این نام‌گذاری نیز طراحی خاص و گنبدی شکل آن است.

گنبد این مرکز ۲۱۲ متر در جهت شرق به غرب، ۱۴۴ متر در جهت شمال به جنوب، و ۴۶ متر ارتفاع دارد و ورودی اصلی آن در سمت شمال مجموعه قرار گرفته است. مهمانان با عبور از راهرویی که از زیر دریاچه می‌گذرد، وارد ساختمان می‌شوند. پوسته تیتانیومی این مرکز توسط یک پرده شیشه‌‌ای که در جهت شمال به جنوب قرار دارد، شکسته شده است و به تدریج از قسمت بالا به پایین گسترش می‌یابد.

این پرده شیشه‌ای در هنگام شب نمایی فوق‌العاده‌ای را ایجاد کرده و برش منحنی پوسته تیتانیوم در هنگام روشن شدن، یادآور پرده‌ای است که به عقب کشیده شده است؛ این پرده همچنین در هنگام روز فضای داخلی را مملو از نور می‌کند.

 

 

همان‌طور که اشاره شد، برای دسترسی بازدیدکنندگان از این مجموعه یک راهرو زیر آبی در نظر گرفته شده است که از زیر فضای سبز و دریاچه عبور می‌کند. یکی دیگر از جاذبه‌های جالب این مجموعه استفاده از سقف شیشه‌ای است که امکان عبور نور از آب را می‌دهد و از این طریق یک منظره زیبا و اثری ماندگار را به وجود می‌آورد.

نمای بیرونی این مرکز با ۱۸۰۰۰ صفحه تیتانیوم پوشیده شده است و برای ساخت لابی روباز وسیع این مجموعه و یکی از طبقات آن از سنگ‌های متعلق به ۱۰ منطقه مختلف در چین استفاده شده است. همچنین، دیوارهای داخلی این مرکز ملی از هزاران پانل از جنس چوب اقاقیای بنفش برزیلی ساخته شده است.

 

 

محل قرارگیری مرکز ملی هنرهای نمایشی

این ساختمان مانند یک جزیره در وسط یک دریاچه مصنوعی با وسعت ۳۵۵۰۰ متر مربع واقع شده است. در اطراف دریاچه، یک حلقه سبز به وسعت ۳۹۰۰۰ متر مربع برای جدا کردن بنا از سر و صدای شهر تعبیه شده است.

دروازه شمالی NCPA، به‌ عنوان ورودی اصلی عمل می‌کند. این مرکز به میدان تیانانمن (Tiananmen) بسیار نزدیک است. پل آندریو تأیید کرد که اگر چه معماری باستانی و سنتی چین با ارزش است، اما از سوی دیگر پکن نیز به‌ عنوان پایتخت کشور و شهر بین المللی باید به معماری مدرن نیز اهمیت دهد. وی سعی کرد با گنجاندن دریاچه و یک حلقه سبز برای تکمیل معماری باستانی از کنتراست بیش از حد و نامطلوب جلوگیری کند.

معرفی بخش‌های داخلی

در داخل این مجموعه سه سالن اصلی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

سالن اپرا که برای اپرا، رقص‌های ورزشی و هنری از آن استفاده می‌شود و دارای ظرفیت ۲،۴۱۶ صندلی است.

منبع: https://sakhtemanonline.com/

 

 

Environment-friendly-building-materials02

معرفی ۵ متریال ساختمانی دوستدار محیط‌ زیست

معرفی ۵ متریال ساختمانی دوستدار محیط‌ زیست

اگر تلاش می ­کنید هنگام ساخت خانۀ خود از مصالح سازگار با محیط­ زیست استفاده کنید ممکن است تصور کنید هیچ راهی برای مقابله با انتشار گاز کربن و محدود کردن منابع آن وجود ندارد؛ اما اگر در انتخاب مصالح دقت کنید می­ توانید خانه ­ای کاملاً سازگار با محیط زیست بسازید.

در این بخش به معرفی ۵ متریال دوستدار محیط­ زیست خواهیم پرداخت:

بامبو

بامبو ماده­ای ساختمانی است که سازگاری فوق­العاده ­ای با محیط­ زیست دارد و برای انواع کارهای ساختمانی و در قسمت­ های مختلف ساختمان کاربرد دارد. اینکه شما تمام ساختمان خود را با بامبو بسازید (این کار در چین انجام شده است) و یا در بخش ­هایی از آن از بامبو استفاده کنید بسته به تصمیم شما دارد؛ اما مطمئن باشید از این کار راضی خواهید بود.

یکی از مزیت­ های چوب بامبو آن است که درخت آن سرعت رشد بالایی دارد و به‌سرعت در طبیعت جایگزین می ­شود، ضمن آنکه این درخت در مناطق مختلف رشد می­کند و همین نکته سبب می­ شود تا نیازی به واردات این ماده نباشد.

 

 

چوب ­های بازسازی­ شده

اگر چوب مادۀ اصلی در ساختمان شماست، بهتر است از چوب ­های بازسازی ­شده استفاده کنید تا از چوب ­های تازۀ درختان که باعث قطع بیشتر آن­ها می ­شود. این چوب­ ها از تخریب سازه­ ها و محصولات چوبی به دست می ­آید که نوعی بازیافت محسوب شده و سبب می­ شود این چوب­ ها دوباره به چرخۀ مصرف بازگشته و مانع از قطع درختان شوند.

فلزات بازیافتی

استخراج از معادن تأثیرات منفی بسیاری ازجمله آلودگی خاک، اختلالات زیست‌ محیطی و… دارند؛ اما خوشبختانه بسیاری از فلزات به‌ آسانی قابل بازیافت بوده و امکان استفادۀ مجدد را دارند. از این رو نیازی به مخالفت با صنعت معدن وجود نیز ندارد.

در میان فلزات آهن، آلومینیوم و مس سه فلز پرکاربرد هستند که به ­راحتی قابلیت بازیافت دارند؛ به این معنی که شما می­ توانید با خیال آسوده از آن­ها در طراحی ساختمان خود استفاده کنید.

سنگ­ های طبیعی

سنگ یک مادۀ ساختمانی طبیعی است که می­ تواند جایگزین برخی فلزات، شیشه و پلاستیک شود که موجب آلودگی محیط­ زیست می­ شوند؛ ضمن آنکه سنگ قابل بازیافت است و امکان استفادۀ مجدد را دارد و همین موضوع سبب می ­شود که سنگ گزینۀ مناسبی برای ساختمان باشد.

پشم گوسفند

هنگام تهیۀ عایق برای ساختمان، استفاده از یک متریال دوستدار محیط ­زیست مانند پشم گوسفند انتخاب بسیار مناسبی خواهد بود. این ماده علاوه بر آنکه کاملاً طبیعی بوده و به محیط ­زیست آسیب نمی ­زند، بسیار مقاوم است و به‌ سرعت جایگزین می­ شود.

از طرفی این مادۀ طبیعی ازلحاظ خواص و قدرت عایق کردن در مقایسه با مواد دست­ ساز بشر عملکرد بهتری دارد. به‌عنوان مثال پشم گوسفند نسبت به پشم‌ شیشه و عایق­ های معدنی ضخامت بیشتری دارد و در راستای تولید آن انرژی کمتری مصرف می­ شود.

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Truss-for-roof-architecture01

کاربرد‌های گلولام

کاربرد‌های گلولام

خرپا برای معماری سقف: خرپا سازه‌ای است که دارای یک یا چند واحد مثلثی شکل است. این واحد‌های مثلثی شکل معمولا از ستون‌های مستقیم و باریک گلولام تشکیل شده‌اند که در دو انتها با مفصل‌هایی به هم وصل می‌شوند. نیرو‌های بیرونی که به این ساختار اعمال می‌شوند از طریق ستون‌های باریک به مفاصل منتقل و جذب می‌شوند. این نیروها یا به شکل کششی و یا به صورت فشاری هستند.

استحکام خرپا مدیون شکل مثلثی آن است. ستون‌ها با همدیگر ساختاری محکم تشکیل می‌دهند که در برابر نیروهای وارده به خود مقاوم هستند. در یک ساختمان دو نوع خرپا استفاده می‌شود. خرپاهایی که برای وصل کردن ستون‌های آنها از میخ استفاده می‌شود و معمولا در جاهایی استفاده می‌شوند که از دید مخفی هستند. خرپاهای معماری به آنهایی می‌گویند که به جزئیات آنها دقت بیشتری شده و ستون‌های زیباتری دارند. در وصل کردن ستون‌های این نوع خرپا از میخ استفاده نمی‌شود. این نوع خرپا درجاهایی استفاده می‌شود که در معرض دید قرار دارد و به زیبایی ساختمان لطمه نمی‌زند بلکه آن را زیباتر هم می‌کند.

مزایای استفاده از خرپای گلولام در سقف قابل توجه هستند. گلولام از نظر زیست محیطی نسبت به رقبا انتخاب بهتری است. در مقایسه با سقف‌های شیروانی متداول، سقف‌های خرپایی گلولام از ستون‌های باریک اما مقاوم‌تری بهره می‌برند که به نوبه خود وزن کلی سقف را کاهش می‌دهند.

همچنین با گلولام امکان مسقف کردن مساحت وسیع‌تری نسبت به دیگر روش‌های مسقف کردن وجود دارد. به علت سبک بودن ستون‌های گلولام ساخت و نصب آنها آسان است و به سرعت انجام می‌شود و نتیجه کار هم ساختازی زیبا و چشم نواز است.

 

 

کف پوش ساختمان: گلولام در کف سازی ساختمان در دو جنبه کاربرد دارد، هم از گلولام می‌توان در زیرساخت سطح اصلی استفاده کرد و هم از گلولام می‌توان به عنوان سطح اصلی استفاده کرد. کف پوش‌های گلولام باداوم، منعطف و سازگار با انواع و اقسام کاربرد‌ها هستند. حس قدرتمندی، صمیمیت، و زیبایی طبیعی که گلولام به محیط می‌بخشد از دلایل متداول بودن این نوع کف طی سالیان اخیر در بسیاری از کشور‌های جهان است.

کف پوش‌های گلولام از محصولاتی هستند که در هر زمانی طرفدار دارند و هیچ وقت دمده نمی‌شوند. این امر عمدتا مدیون زیبایی طبیعی این محصول و نبود محصول مشابه آن در بازار است.

کف پوش گلولام در دو نوع وجود دارد یکی قطعات جدا از هم لمینت است که در محل به هم وصل می‌کنند و دیگری لمینت‌های به هم پیوسته است که تنها در چند نقطه از هم جدا هستند و با مفصل دندانه و شانه یا مفصل زبان و شیار به هم متصل می‌شوند. کف پوش گلولام را برا اساس نوع استفاده و آب و هوای محل می‌توان از گونه‌های مختلف چوب سفارش داد همچنین باید توجه داشت که هر نوع چوب جلای خاصی نیاز دارد و نباید بین نوع چوب انتخابی و جلا مغایرتی باشد.

 

 

چارچوب بندی: ساختمان سازی کم وزن با استفاده از گلولام معمولا شامل ساختار‌های چارچوبی و بست بندی شده (با بست محکم شده) است. این ساختار‌ها بر اساس نوع چوب با مواد مختلف روکش کاری می‌شوند. ساختارهای چارچوبی گلولام از ابعاد متوسط تا ابعاد بسیار وسیع قابل ایجاد است.

ساختمان‌هایی که با چارچوب‌های گلولام ساخته می‌شوند در جاهایی که نیاز است ساختمان سبک باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. مثلا در بارانداز‌های چوبی یا سطوح مرتفعی که با پایه ثابت شده‌اند و تحمل وزن بالا را ندارند استفاده می‌شوند. استفاده از ساختار‌های گلولام در اقامتگاه‌های ساحلی و جنگلی بسیار متداول است این امر به دلیل قیمت مناسب، اندازه‌های گوناگون و زیبایی بصری آن‌ها است.

 

تزئینات داخلی: تزئینات چوبی گلولام از زمان‌های گذشته تا به امروز طرفداران زیادی داشته است و کامل کننده دکوراسیون داخلی ساختمان‌ها بوده است. گلولام در ساخت در و پنجره‌های چوبی و دیگر اثاثیه منزل کاربرد دارد. تقریبا از هر نوع چوب گلولام می‌توان دکوراسیون داخلی درست کرد و این به طراح دکوراسیون و سلیقه مالک ساختمان بستگی دارد.

 

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Mur-Island-7

جزیره شناور مور

جزیره شناور مور

 

بررسی معماری جزیره شناور مور

مورینزل (یا همان جزیره مور) در شهر گراتس اتریش، جزیره‌ای مصنوعی شناور در میانه رود مور است که دو ساحل موجود در دو سمت را به یکدیگر متصل می‌کند. این بنای عظیم توسط هنرمندی از شهر نیویورک با نام ویتو آکونکی (Vito Acconci) طراحی گردیده است.

این جزیره در سال ۲۰۰۳ به عنوان پایتخت فرهنگی اروپا انتخاب شد. جزیره مور به شکل یک صدف دریایی بزرگ و بدنه فولادی توری شکل با طول ۴۷ متر طراحی شده است. این جزیره توسط دو پل عابر پیاده به هر دو ساحل مور متصل می‌شود. مرکز سکو یک آمفی‌تئاتر را شکل می‌دهد. زیر گنبد دایره‌ای مارپیچ شکل یک کافه و زمین بازی قرار دارد. طراح، این مجموعه را این‌گونه توصیف می‌کند: «جامی که در یک گنبد می‌پیچد و گنبدی که در یک قدح پیچیده می‌شود.»

در ادامه بحث جزیره مور را از جنبه‌های مختلفی همچون چگونگی اجرای پروژه، اجزا مختلف جزیره، مراحل ساخت و مواد به کار رفته در ساخت جزیره مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طرح اولیه پروژه

در ابتدا جزیره به صورت یک پروژه موقتی برای اجرای جشن برنامه پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۰۳ درنظر گرفته شده بود و سپس می‌بایست به یک رودخانه یا شهر دیگر فروخته می‌شد. اما با ساخت این مجموعه، جزیره به یک بنای دیدنی محبوب بین مردم محلی و یک جاذبه گردشگری در شهر گراتس تبدیل شد.

زمانی‌که برنامه پایتخت فرهنگی اروپا در اوایل سال ۲۰۰۴ به پایان رسید، شهرداری کمیته‌ای را برای بررسی امکان دائمی بودن مکان جزیره به عنوان یک سازه پایدار مأمور کرد. مهندسان دانشگاه تکنولوژی شهر، سازه را تست کردند و در همان سال شهرداری گراتس تصمیم بر دائمی شدن پروژه گرفت. در تست‌های صورت گرفته، عمر تقریبی پروژه جزیره مور حدود ۵۰ سال تخمین زده شده است.

 

 

موقعیت جغرافیایی جزیره مور

جزیره مور در پیچ رودخانه مور در شهر گراتس اتریش در ۸۰ کیلومتری شهر سالزبورگ (Salzburg) قرار گرفته است. این سکوی شناور بین مرکز تاریخی شهر و ماریاهیل‌فرپلاتز (Mariahilferplatz) قرار گرفته است. ابتدا محل سازه از دید مردم دور مانده بود ولی الان مردم از این جزیره‌ کوچک که دور از هیاهوی شهری است، استقبال می‌کنند.

مفهوم موجود در طراحی جزیره مور

طراحی تنها شامل یک پل پیاده‌روی مارپیچی شکلی است که دو ساحل شهر گراتس را متصل کرده است. این جزیره مصنوعی شناور روی رودخانه مور، بنایی را بوجود آورده است که نه‌تنها نیازمندی‌های لازم برای پیاده‌روی عموم مردم را ایجاد کرده، بلکه سرویس‌ها و توقف‌گاه‌های بسیاری را نیز برای رفاه حال بازدیدکنندگان فراهم کرده است. در حقیقت در یک محیط دور از فضای شهری یک محل دل‌پذیر برای ارتباطات مردمی را ایجاد نموده است.‌

برای سهولت دسترسی مردم، ساختمان مفصلی در مرکز رودخانه برای دو هدف کلی ساخته شد: همبستگی با طبیعت و اتصال به شهر. این ایده باید با یک طرحی جذاب همراه می‌شد که بتواند مخاطب را جذب پیاده‌روی در مسیری نماید که قبل از آن وجود نداشته است.

 

 

هدف ساخت پروژه

هدف پروژه این بود که بتواند دورافتادگی کامل جزیره بین رودخانه و شهر را از بین ببرد. این هدف تنها با طرحی که چندکاره و آینده‌نگر باشد و بتواند فضای عمومی جدیدی برای ارتباط، ماجراجویی و خلاقیت هنری ایجاد کند.

ویتو آکونکی در سال ۲۰۰۳ در رابطه با این طرح گفت: «در حقیقت قصد ما طراحی چیزی بود که بتواند بین محیط‌های مختلف مرزبندی ایجاد کند در حالی که در هم پیچیده شده‌اند. افرادی که در تئاتر هستند بتوانند زمین بازی را ببینند و هنگامی که در کافه‌تریا هستند بتوانند حیاط بیرونی را ببینند. این دو کاربرد نباید از یکدیگر به طور اساسی از یکدیگر جدا می‌شد، مثل آبی که در اطراف جزیره همواره جریان دارد، ما می‌خواستیم چیزی را بسازیم که دائم در جریان و پویا باشد.»

فضاهای داخلی جزیره مور

طراحی پیشنهاد شده توسط ویتو آکونکی نه تنها ترکیب درون و بیرون جذابی را ایجاد نموده بود بلکه ترکیبی از موادی را پیشنهاد می‌داد که بلکه منجر به بهترین اثرات می‌شد. آن یک ارتباط اجتماعی و دورهمی جدید، توسعه یافته در آب و روی آب را ساخته بود، که به یک تجربه خوشایند می‌انجامید.

جزیره که با پیاده‌روها و رمپ‌هایی به دو ساحل رود وصل شده است، پیچشی در دو ناحیه کار می‌سازد که دو نیمه از یک صدف باز را تداعی می‌کند. به بیان دیگر این طراحی تشکیل یک محیط بدون سقف و یک محیط کاسه‌ای‌شکل مسقف را می‌دهد.

 

 

دو فضایی که از طریق طراحی منحصر به فرد جزیره بوجود آمده‌اند، کاربردهای مختلفی به صورت زیر دارند.

 • از محیط کاسه‌ای شکل بیرونی به عنوان آمفی‌تئاتر استفاده می‌شود. زمانی‌که از آن به عنوان آمفی‌تئاتر استفاده نمی‌شود، تبدیل به مکانی برای نشستن و ارتباطات روزانه مردمی می‌شود.
 • در زیر سقف گنبدی شکل شیشه‌ای یک کافه آبی و سفید وجود دارد، که مردم می‌توانند از تراس در بالا و کافه-رستوران در پایین پله‌ها لذت ببرند.
 • صندلی‌های منحنی شکل و مثلثی شکل برای شکل‌گیری در وضعیت‌های مختلف قابلیت جابه‌جایی دارند.
 • تغییر شکل گنبد در بالا و تشکیل یک زمین بازی اختصاصی برای کودکان در پایین که شامل ریسمان‌های مارپیچ در هر سه بعد است و سطح شیب‌داری که آمفی‌تئاتر را به کافه‌تریا متصل می‌کند، به زیبایی این اثر عظیم افزوده است.

به این ترتیب ترکیب و ادغامی از محیط خارجی و درونی انجام شده است. تمامی جزیره توسط یک مسیر مارپیچی، که تأکیدی است بر شکل کلی طراحی و شامل هر دو مسیر پیاده روی و رمپ است، جزیره را به هر دو سمت ساحل متصل می‌کند. فضاها قابلیت استفاده به طور جداگانه را دارند و توانایی جا دادن ۳۰۰ نفر را به طور همزمان دارند.

ساختار منحصر به فرد جزیره مور

جزیره شامل المان‌هایی است که از درون به یکدیگر متصل شده‌اند، و در دید کلی تشکیل سازه فولادی مشبکی شکل همراه با ورقه‌های شیشه‌ای را می‌دهد. کل سازه روی سکویی واقع شده است که توسط دو ستونی که دیده نمی‌شوند، پشتیبانی می‌شود. تئاتر کاسه‌ای شکل مسقف و آمفی‌تئاتر با سقف باز درون یکدیگر می‌پیچند و این بین یک زمین بازی در فضای خالی ایجاد می‌شود.

مراحل ساخت جزیره مور

 • این پروژه عظیم حدود یک سال به طول انجامیده است.
 • در سال ۲۰۰۲ کمیته، طراحی را قبول کردند و دشوار بودن ساخت طراحی پیشنهادی به طور تکنیکی اثبات شد.
 • زیربنا شامل خاک‌ریزی، اسکله خشک و مونتاژها، ساخت بخش‌های جزیره با بندرگاه‌هایی که جزیره را به ساحل‌ها متصل کند، در آپریل ۲۰۰۲ ساخته شدند.
 • از می تا اکتبر ۲۰۰۲، سازه جزیره به اسکله خشک انتقال یافت و در آنجا مونتاژ و رنگ شد. از نوامبر تا دسامبر ۲۰۰۲ جزیره از اسکله خشک تا محل آن واقع روی رودخانه انتقال یافت و پل‌های پیاده‌روی بین جزیره و ساحل‌ها روی رودخانه نصب شدند.
 • جزیره مور در ژانویه ۲۰۰۳ به طور رسمی برای استفاده عموم گشایش یافت.

مواد و مصالح به کار رفته در ساخت جزیره مور

در ساخت این سازه از موادی همچون لاستیک، فولاد، آکریلیک، شیشه، آب و نور استفاده شده است.

با استفاده از مواد شفاف که نور را از خود عبور می‌دهند، مرز بین بازدیدکنندگان و آب نورانی شده و انگار برداشته شده است و احساسی هم‌چون نشستن در حباب و رهاشدن در آن ایجاد می‌شود.

پالکانه‌های مختلفی که در بخش‌های مختلف سکو تعبیه شده‌اند شانس دیدن شهر و ساحل‌ها را از نقاط مختلف پیشنهاد می‌دهند. منظره کوه‌های اطراف گراتس از طریق فولاد بدنه جزیره، شبکه‌های کریستالی و کریستال‌های موجود روی سازه منعکس می‌شود.

شکل طبیعی صدف با استفاده از ورقه‌های فولادی که همراه با شیشه‌ای مسطح روی اضلاع مثلث‌هایی پیاده شده‌اند، تشکیل شده است.

در شب پرتوهای نوری رنگ آبی که جزیره را احاطه کرده‌اند، روشن می‌شوند و علاوه بر اینکه به کشتی‌ها و قایق‌های عبوری هشدار می‌دهند، منظره‌ای بسیار زیبا و چشم‌نواز ایجاد می‌کنند. این بخش از پروژه توسط یک هنرمند فرانسوی پیشنهاد داده شده است.

در انتها می‌توان گفت، آنچه که این بنای عظیم را زیبا و هیجان‌انگیز می‌کند نه تنها طراحی نبوغ‌آمیز آن، بلکه مناظر منحصر به‌فرد اطراف جزیره و چشم‌انداز محصورکننده کوه‌های اطراف که چشم بازدیدکننده را نوازش می‌دهد، نیز است.

 

       

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Checking-aluminum-doors-and-windows۹

بررسی درب و پنجره‌های آلومینیومی

اختصاصی ساختمان آنلاین: پنجره آلومینیومی همان‌طور که از نام آن مشخص است؛ از جنس آلومینیوم است. آلومینیوم در واقع فلزی به رنگ نقره‌ای و با جلای فلزی، نرم و سبک که از ویژگی‌های جالب آن می‌توان به قابلیت شکل‌پذیری زیاد آن اشاره کرد. علاوه‌بر این؛ آلومینیوم بسیار سبک وزن است و در مقابل زنگ‌زدگی مقامت خوبی از خود نشان می‌دهد. پنجره آلومینیومی، در واقع به پنجره‌ای گفته می‌شود که از پروفیل‌های آلومینیوم برای ساخت آن استفاده شده باشد.

مزایای درب و پنجره‌های آلومینیومی

با توجه به موارد گفته شده، درب و پنجره‌های آلومینیومی دارای مزایای متعددی هستند که از جملخ بارزترین آن‌ها می‌توان به ظریف، شکیل و مستحکم بودن و همچنین امکان نصب سریع آن اشاره کرد.

معایب درب و پنجره‌های آلومینیومی

علی‌رغم این‌که درب وپنجره‌های آلومینیومی مزیت‌های زیادی دارند اما در مقابل برخی معایب را نیز دارند که از جمله بارزترین آن‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

 • آلومینیوم عایق حرارتی مناسبی نیست.
 • امکان اتصال صحیح گوشه‌ها در بعضی مواقع وجود ندارد.
 • ممکن است به مرور زمان پوسیده شود.
 • در مقابل عوامل شیمیایی دچار خوردگی می‌شود.
 • امکان بروز خراشیدگی بر روی آن وجود دارد.
 • تمام قطعات به صورت مکانیکی به هم متصل می‌شوند؛ بنابراین اگر از حالت ثابت خارج شوند و رگلاژ پنجره خراب شود.
 • امکان انتقال گرد و خاک از محل اتصالات مکانیکی به داخل ساختمان وجود دارد.

پنجره آلومینیومی خوب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

پنجره آلومینیومی خوب در واقع به پنجره‌ای اطلاق می‌شود که دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • آندایز شده باشد.
 • کلیه کنج‌های آن فارسی‌بر شده باشند.
 • از پروفیل مناسب و استاندارد ساخته شده باشد.
 • دارای رنگ مناسب و متناسب با نمای ساختمان باشد.
 • در صورت امکان در آن از شیشه دوجداره استفاده شود.
 • یراق‌آلات آن از نوع مرغوب و با کیفیت انتخاب شده باشد.
 • در مونتاژ آن از میلگرد و سایر قطعات آهنی استفاده نشده باشد.
 • در صورتی که عایق‌بندی ساختمان مدنظر باشد از پروفیل‌های ترمال بریک استفاده شود.

بررسی درب و پنجره‌های آلومینیومی

 

پنجره‌های آلومینیومی دارای چه اجزایی هستند؟

اجزای درب و پنجره‌های آلومینیومی دارای چند بخش کلی است که عبارتند از:

 • پروفیل آلومینیومی
 • لاستیک‌های آب‌بندی و هوابندی
 • شیشه
 • یراق‌آلات

پروفیل آلومینیومی

در حال حاضر انواع مختلفی از پروفیل‌ها در بازار وجود دارد که هر کدام از آن‌ها به منظور ساخت قسمتی از قاب، فریم و بازشو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع پنجره آلومینیومی

به طور کلی انواع پنجره آلومینیومی به سه دسته کلی تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

 • آلومینیوم ساده
 • آلومینیوم ترمال بریک
 • چوب آلومینیوم

آلومینیوم ساده

آلومینیوم ساده در واقع شامل دو نوع پروفیل ST و کرونت است و از جمله پنجره‌های آلومینیومی پرکاربرد در کشور محسوب می‌شوند که وجه تمایز آن‌ها در هندسه سطح مقطع پروفیل آلومینیومی آن‌ها است.

با توجه به این‌که پنجره ST نسبت به کرونت دارای مزایای بیشتری است، در حال حاضر به دلیل این‌که این نوع پنجره‌ها به خاطر قفل و بست نامناسب و همچنین نصب ضعیف یراق‌آلات عایق خوبی نیستند و بعد از مدتی سست می‌شوند و هوابندی آن‌ها نیز به درستی انجام نمی‌شود و همین امر موجب ورود گرد و غبار و دود به داخل ساختمان می‌شود، تقریباً می‌توان گفت پنجره کرونت در بازار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

اما در مقابل، پنجره‌های ST دارای پروفیل قوی‌تر بوده و یراق‌آلات آن با کیفیت بهتری بر روی آن نصب می‌شوند. همچنین دوام این نوع پنجره‌ها به دلیل استفاده از نوارهای مویی و لاستیک‌های آب‌بند بیشتر است.

آلومینیوم ترمال بریک

عمده‌ترین ضعفی که به پنجره‌های آلومینیومی وارد است عایق نبودن آن‌ها نسبت به حرارت است. از این‌رو کارشناسان و متخصصین صنعت آلومینیوم به منظور برطرف نمودن این مشکل نوع جدیدی از پروفیل آلومینیومی به نام ترمال بریک را طراحی و تولید کرده‌اند. از پروفیل‌های ترمال بریک به منظور ساخت درب و پنجره استفاده می‌شود.

یکی از نقات قوت این پروفیل تعبیه یک تسمه از جنس پلی‌آمید در آن است که قادر به تحمل ۲۲۰ درجه حرارت و ۵۰ درجه برودت است. با توجه به این‌که لایه بیرونی پروفیل چارچوب و لنگه از لایه داخلی این نوع پروفیل‌ها جدا هستند و همچنین با استفاده مکانیزم پرس کردن تسمه پلی‌آمید در بین جداره بیرونی و داخلی چارچوب و لنگه، در مقابل حرارت و برودت عایق شده است، از این‌رو از انتقال انرژی گرمایی از فضای داخل به بیرون و بالعکس جلوگیری می‌شود و مانع اتلاف حرارتی ساختمان خواهد شد.

به عبارت بهتر، ساخت پروفیل‌های ترمال بریک از دو پروفیل بیرونی و داخلی که بوسیله تسمه‌های پلی‌آمیدی به یکدیگر متصل می‌شوند، این مزیت را ایجاد می‌کند که قسمت داخلی و خارجی بتوانند رنگ‌های متفاوتی داشته باشند.

از دیگر مزایای سیستم درب و پنجره ترمال بریک، همسویی ضریب انبساط طولی پلی‌آمید با آلومینیوم در شرایط جوی متفاوت است. این سیستم عایق بسیار خوبی برای آلومینیوم بوده و علاوه‌بر این، استفاده از پوشش آنادایزینگ در آن موجب رنگ‌‌بندی‌های بسیار زیبا و دلنشین آن‌ها می‌شود و همچنین با توجه به عایق‌ بودن این پروفیل با استفاده از این سیستم، دوام آن در مقابل شرایط جوی نامناسب بسیار بیشتر است.

گفتنی است؛ آلیاژ آلومینیوم مورد استفاده در ساخت پروفیل‌های درب و پنجره آلومینیومی، آلومینیوم ۶۰۶۳ است.

چوب آلومینیوم

لایه داخلی پروفیل چوب آلومینیوم از جنس چوب و لایه بیرونی آن از جنس آلومینیوم است که می‌توان آن را یک پروفیل ترکیبی دانست.

تذکر: در هنگام خرید باید دقیقاً نوع پروفیل پنجره را مشخص نمایید.

لاستیک‌های آب‌بندی و هوابندی

همان‌طور که می‌دانید انواع مختلفی از این نوع لاستیک‌ها در بازار موجود است اما با کیفیت‌ترین و بهترین نوع آن لاستیک‌های EPDM است. توجه داشته باشید که از لاستیک‌های PVC و  یا موارد مشابه در پنجره استفاده نشده باشد و حتماً نوع EPDM در آن به کار رفته باشد. علت تاکید بر استفاده از نوع EPDM این است که سایر گسکت‌ها (به مرور زمان خشک و ترک‌دار شده و تغییر شکل می‌دهند و یا حتی پاره می‌شوند.

شیشه

در پنجره‌های آلومینیومی نیز مانند درب و پنجره‌های UPVC می‌توان از شیشه یک، دو یا سه جداره استفاده کرد که نوع دوجداره پرمصرف‌تر است.

 بررسی شیشه‌های تک‌جداره، دوجداره و سه‌جداره از نظر عایق بودن در برابر صدا

استفاده از شیشه دوجداره، موجب کاهش سطح صدا بین ۲۰ الی ۳۵ دسی‌بل می‌شود و از سوی دیگر متوسط شدت سر و صدا در محیط‌های معمولی زندگی در شهرها در حدود ۶۰ الی ۷۰ دسی‌بل است. بر اساس تحقیقات انجام شده اگر شدت صدا به مقدار ۶۰ دسی‌بل باشد به عنوان صدای مزاحم، صدا با شدت ۹۰ دسی‌بل به عنوان صدای مضر برای سیستم شنوایی و در نهایت صدا با شدت ۱۲۰ دسی‌بل بالاتر از آستانه تحمل بوده و خطرناک شناخته می‌شود.

بررسی شیشه تک‌جداره، دوجداره و سه‌جداره از نظر عایق بودن در برابر حرارت و برودت

طی سال‌های اخیر میزان قیمت انرژی افزایش قابل توجهی داشته است و با توجه به این موضوع فعالان صنعت ساختمان‌سازی به دنبال پیاده‌سازی روش‌هایی به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی از سطوح خارجی ساختمان هستند.

همان‌طور که اشاره شد، پنجره و شیشه‌های ساختمان از جمله مهم‌ترین بخش اتلاف انرژی محسوب می‌شوند و از این‌رو استفاده از شیشه‌های دو یا چند جداره به میزان چشم‌گیری در صرفه‌جویی در مصرف انرژی موثر خواهد بود. بر همین اساس، اگر در ساختمان از شیشه‌های دوجداره استفاده شود میزان کاهش مصرف انرژی به ۱۴ درصد خواهد رسید.

یراق‌آلات

از آن‌جایی که در این نوع پنجره نیز مانند درب و پنجره UPVC تنوع یراق‌آلات جدید پنجره بسیار زیاد است، از این‌رو می‌توان با در نظر گرفتن میزان فضاهای مختلف ساختمان از بازشو‌های مناسب استفاده کرد. همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، بازشوها به پنج حالت لولایی، دوحالته، کلنگی، کشویی و فولکس واگنی تقسیم‌بندی می‌شوند.

 

بررسی درب و پنجره‌های آلومینیومی

 

نحوه ساخت پنجره‌های آلومینیومی

به منظور اجرای کامل عملیات زیسازی، در ابتدا پروفیل‌ها و قطعات در بسته‌های خاص قرار داده می‌شوند و سپس به وسیله جرثقیل به وان‌های مختلف وارد شده و با گذشت زمان مشخص غوطه‌وری در هر یک از مواد به وان دیگری منتقل می‌شوند.

پروفیل‌ها در زمانی قابلیت رنگ‌پذیری دارند که به صورت کامل خشک شده باشند.  قبل از آسترکاری و رنگ زدن، به منظور شستشوی شاخه‌های آلومینیومی از حمام‌های کروماته استفاده می‌شود. همچنین با استفاده از لعاب‌های آکریلیکی و پلی‌استری شاخه‌های آلومینیومی و بدون روکش را رنگ‌آمیزی می‌کنند.

نحوه رنگ‌آمیزی پروفیل‌های زیرسازی شده

در این مرحله، پس از نصب پروفیل‌های زیرسازی شده بر روی قرارهای معین که به نوار نقالی متصل هستند، به داخل کابین پاشش انتقال داده می‌شوند. رنگ پودری در داخل این کابین با استفاده از  دستگاه‌های الکترواستاتیک باردار شده و به قطعات اعمال می‌شوند.

پس از طی این مرحله،  پروفیل‌ها وارد کوره پخت رنگ می‌شوند و به مدت ۱۵ دقیقه یا بیشتر از طول کوره عبور می‌کنند. دمای کوره با توجه به دستورالعمل رنگ مورد استفاده تنظیم می‌شود. در نهایت پس از خارج شدن پروفیل‌ها از کوره، از قرارها جدا می‌شوند و پس از بررسی به مرحله بعدی انتقال داده می‌شوند.

برشکاری پروفیل‌ها

در این مرحله پروفیل‌های رنگ‌آمیزی شده بر اساس ابعادی که به وسیله رایانه و با توجه به اندازه‌گیری انجام شده از ساختمان محاسبه شده است، به وسیله اره‌های خاص برش می‌خورند. زوایای این اره‌ها می‌توانند به صورت خودکار تنظیم شوند و علاوه‌بر این؛ فاصله بین دو فک اره نیز با یک خط‌کش الکترونیکی دقیق اندازه‌گیری می‌شود.

همچنین؛ تیغه‌های ۵۰ سانتی‌متری الماسه که در هنگام برش، روغن‌کاری می‌شوند نیز می‌توانند پروفیل‌های قطور را با کیفیت عالی برش دهند.

نحوه پرس‌کاری، سوراخ‌کاری، شیارزنی و فرزکاری پروفیل‌ها

پس از برش پروفیل‌ها، شکاف‌ها و شیارهای مختلف مورد نیاز بر روی نقاط خاص پروفیل‌ها ایجاد می‌شود. همچنین، پروفیل‌های برش خورده بر اساس نیاز به منظور تعبیه در محل قفل یراق‌آلات مربوطه و ایجاد آب‌رونی پنجره‌ها به قسمت فرزکاری منتقل می‌شوند.

مونتاژ پروفیل‌های آلومینیومی

عملیات مونتاژ بر اساس تیپ‌بندی پنجره‌ها و به روش‌های متنوعی صورت می‌گیرد که از جمله پرکاربردترین آن‌ها می‌توان به استفاده از گوشه‌های خاص، پیچ‌های آهنی و پانچ اشاره کرد که دارای سرعت بالا، دقت، ظرافت و کیفیت بسیار بالا هستند.

تذکر: استفاده از میلگرد آهنی در مونتاژ پنجره‌ها مجاز نیست.

ایجاد پوشش قطبی محافظ (آندایز کردن) برای پروفیل‌ها

به منظور انجام این کار از استات نیکل استفاده می‌شود. آندایز کردن موجب جلوگیری از زنگ‌زدگی یا تخریب الکتروشیمیایی آلومینیوم می‌شود. در واقع آنادایزینگ، یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌های مبارزه با خوردگی محسوب می‌شود و می‌توان در آن تا حدودی ارتباط لایه زیرین فلز با محیط را قطع کرد و از این طریق موجب از فلز محافظت کرد.

از آن‌جایی که لایه آنادایزینگ ویژگی‌های منحصر به فردی مانند سختی بالا، سبکی، مقاومت در برابر خوردگی و سایش، رنگ‌پذیری، عایق الکتریسیته، هدایت گرمای بالا و سایر موارد دارد در ساخت اغلب فریم‌های در و پنجره، اجزای ماشین‌ها، ورق، پروفیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جالب است بدانید؛ لایه آنادایزینگ در رنگ‌های متنوع و نماهای زیبای پولیش و مات، ارائه می‌شود.

اعمال رنگ‌های پودری الکترواستاتیک بر روی پروفایل‌ها

همان‌طور که می‌دانید، رنگ‌های پودری قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح فلزی را دارند. این رنگ‌ها رارای مزایای متعددی هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به مواردی مانند تنوع رنگ و طرح، درصد براقیت‌های متفاوت، سازگاری با محیط زیست، کیفیت و استحکام بالا، قابلیت شستشو و مقرون به‌ صرفه ‌بودن آن‌ها اشاره کرد.

علاوه‌بر این، رنگ‌های پودری در برابر گرما و اشعه UV دارای مقاومت بالایی هستند و این امر به خاطر انجام عملیات زیرسازی و پخت قطعات در کوره‌هایی که با دمای ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد و همچنین استفاده از رزین‌های پایه پلی‌استر در آن‌ها است.

نکاتی برای انتخاب پنجره مناسب

معمولا ارتفاع کف تا سقف در اتاق خواب ۲۸۰ سانتی‌متر است. بنابراین بر اساس مقررات و به منظور برای جلوگیری از سقوط افراد یا اجسام و یا قرار دادن لوازم مختلف بهتر است تا ارتفاع یک متری از کف، پنجره باز شو تعبیه نشده باشد. اما در صورتی که به خاطر وجود گچ‌بری و یا نصب چوب پرده تا فاصله ۳۰ سانتی‌متری از سقف نیز از تعبیه پنجره بازشو صرف نظر شود؛ میزان باقی‌مانده برای ارتفاع پنجره ۱۳۰ سانتی‌متر و با حذف ارتفاع اتاق برابر با ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.

همچنین؛ عرض هر لنگه از پنجره بهتر است بین ۶۰ تا ۷۵ سانتی‌متر باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که عرض و ارتفاع فریم‌ها در یک بعد از نمای ساختمان به نحوی در نظر گرفته شود که ابعاد لنگه‌های پنجره‌ها در اتاق‌های مختلف که در یک قسمت نما قرار می‌گیرند، تقریبا مساوی باشد.

بهترین روش نگهداری از پنجره‌های آلومینیومی چیست؟

توجه داشته باشید که به منظور افزایش بهره‌وری و طول عمر لازم است فرآیند تمیز کردن پنجره‌ها در بازه‌های زمانی مشخص انجام شود.  برای این کار می‌توانید از مخلوط آب و صابون استفاده نمایید. همچنین لازم است تا قطعات متحرک با استفاده از روغن‌های رقیق، به خوبی روغن‌کاری شوند. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه نمود جلوگیری از خراشیدن و یا وارد کردن ضربه‌ به پنجره بو وسیله اجسام نوک تیز  است.

در پنجره‌های کشویی لازم است داخل ریل‌ها به خوبی و به صورت کامل تمیز شود تا باز و بسته کردن پنجره به راحتی صورت پذیرد. در نهایت اگر قصد انجام عملیات ساختمانی و یا بازسازی دارید بهتر است روی پنجره‌ها با استفاده از پوشش مناسب پوشانده شود.

توجه داشته باشید که بهترین زمان به منظور نصب پنجره‌ها پس از پایان عملیات ساختمانی است.

 

منبع: https://sakhtemanonline.com/

Architectural-Studio-Ziegler-5

استودیوی معماری زیگلر یک انبار متروکه را به یک منزل شخصی تبدیل می ­کند

استودیوی معماری زیگلر یک انبار متروکه را به یک منزل شخصی تبدیل می ­کند

 

اختصاصی ساختمان آنلاین: استودیوی معماری پاریسی زیگلر وظیفه ­ی بازسازی فضای این انبار قدیمی را بر عهده دارد که در گوشه­ ی یک مزرعه ­ی گندم واقع شده و  بیشتر برای ذخیره­ سازی علوفه­ ی اسب ­ها از آن استفاده می ­شده ­است.

 

 

این پروژه قصد دارد که درست مثل بافت روستایی ­اش، بدون افزودن هیچ گونه پیچیدگی یا جزئیات غیراصلی، روستایی باقی بماند.

نمای خارجی آن با روی پوشیده شده است که ظاهر جدیدی به ساختار عظیم آن می ­بخشد.

فضای داخلی که با رایحه­ ای جادویی احاطه شده است و گویی ما را به ادوار دور می ­برد، در شرایط بسیار خوبی است. دیوارهای خشتی و سقف بزرگ چوبی آن، که پرتوهای نور از آن بیرون زده و از یک طرف به طرف دیگر می­ روند، هر لحظه این واقعیت را به ما متذکر می ­شود که این یک انبار قدیمی است.

خطوط پنجره فضایی به وجود می ­آورند که خطوط دیوار را از خطوط سقف جدا کرده و نور طبیعی و تهویه­ ی هوا را برای محیط فراهم می­ کند.

به گزارش ساختمان آنلاین: از مبلمان کمیاب یک سبک معاصر درمی ­یابیم که برجسته­ ترین و قابل توجه­ ترین اتاق، آشپزخانه است. روی زمین پوشیده شده با کاشی­ های هیدرولیک، آشپزخانه ­ای­ با سبک مینیمالیستی را در سایه­ های سفید، خاکستری و سیاه می­ بینیم که دارای لوسترهای مدرنی است که از سقف بلند آویخته شده و در هنگام شب، نور محیط را تأمین می­ کنند.

استخر شنا، سرپوشیده شده و آب ­های آبی ­رنگ آن، ما را وسوسه کرده و به لذت ­بردن از آن فرامی ­خواند.

 

                       

منبع: https://sakhtemanonline.com/